hajnieslaciuo2005atmeretezve.jpgBalogh László (Önéletrajz)  Amikor megálmodtam az Esélyt a képességeknek programot, szembe kellett nézni az erőforrások szűkösségével, amivel cégvezetői szerepemben, erőforrásokban bővelkedve, néhány száz munkatárssal nem kellett. Az út így adott volt: ennek a víziónak kellett elkötelezett embereket, önkénteseket megnyerni és együtt elindulni az álom valóra váltásának útján, hogy támogatásra méltó gyerekeknek megnyithassuk saját álmaik megvalósításának útjait. Csodálatos munkatársakra találtam, akikkel ez a vízió máig kiteljesedett. A sor korántsem teljes, és ez a lelkesítő feladat ma is várja a csatlakozni kívánókat.

Beleznay Éva, Budapest megbízott főépítésze 2006-2010, a fiatalok vizuális nevelésének elkötelezett élharcosa, akinekfuga2012bemutatokkiallitasakivatm.jpg köszönhetően több kiemelkedő projektet valósíthattunk meg. Az egyik ilyen a 2012-ben a támogatott gyerekek csoportjával létrejött nagyobb lélegzetű program, akik Kevin Lynch városszociológia módszerének felhasználásával elemezték településük jobbá tételének lehetőségeit és ennek eredményeit a FUGA építészeti központban az általa megszervezett kiállításon mutatták be. Emlékezetes volt az általa 2015-ben vezetett salgótarjáni projektünk is, amelyben hátrányos helyzetű roma gyerekek (MATEHETSZ-pályázat keretében megvalósult), a diákokat, szülőket és pedagógusokat is mozgósító gazdagító programja keretében Salgótarján természeti és épített környezetének szépségeire irányította a résztvevők figyelmét, amelyet egy közösen létrehozott mentális várostérképen mutattak be a Kodály Zoltán Általános Iskolában

Csathó Tibor,okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, Táltos Informatika. csathotibor.pngA program első honlapjának indításával – saját civil szervezeti tapasztalataiból fakadó szolidaritással - segített bennünket.

forgc3a1csistvc3a1n1.jpgForgács István, független roma szakértő, aki Cigánynak lenni c. könyvében tabuk nélkül vallott a roma integrációval kapcsolatos társadalmi felelősségről és arról, hogy ennek érdekében maguknak a romáknak is milyen teendőik vannak, akivel egy, a roma társadalmi integrációval foglalkozó konferencián volt szerencsém megismerkedni. Éppen jókor jött ez a találkozás, mert, a Családi műhely az esélyegyenlőségért elnevezésű TÁMOP projektünkkel esett egy időben. Roma családokkal szervezett közösségépítő programokat valósítottunk meg együtt Sóshartyánban és nagyon sok impulzust kaptunk tőle a roma integráció érdekében vállalt feladatainkhoz.


uo2005futobalazskivatm.jpgFutó Balázs, Viki főiskolásként az első Üdülj és okosodj (Ü&O) tábor lebonyolításában kiemelkedő szerepük volt. Balázs avatta be a métázásba az első csapatot, ez a játék minden tábor nagy élménye

Kampas Rudolf, az Across Média Kft tulajdonosaként hatalmas támogatást adott a program honlapjának kifejlesztésével.

Katona Mária természetismeret tanár, önkéntes. marcsiuo2019img9192atm.jpgA 2019. évi tehetségtáborban megtartott „méhek” projektjével hatalmas sikert aratott.

Medveczky Andrea. Az első tábortól kezdve táborvezető, a programok megszervezésében, az első honvágy-tünetek csillapításában is nélkülözhetetlen, nélkülözhetetlen pótanya az első honvágyak kezelésében. Gazdag gyermekjóléti és családsegítő tapasztalataival érkezett közénk. Mind a pályázati rendszer és a kiválasztás, mind pedig a támogatási szerződések létrehozásában és gondozásában andi.jpghatártalan elköteleződéssel, eleinte önkéntesként, 2009-től egyetlen állandó munkaviszonyban elévülhetetlen érdemeket szerzett a program kiérlelésében. Pogram- illetve szakmai vezetőként az Esélyt a képességeknek program gazdája, annak következetes megvalósításában, élettel való megtöltésében óriási érdemei vannak. Az egyéni vállalások rendszerének kialakítása, azok „begyűjtésének”, ellenőrzésének koordinálása és a támogatási rendszer mai formájának kialakítása nélküle nem valósulhatott volna meg. Az ELTE PPK szaktanácsadói posztgraduális képzésének elvégzésével óriási lendületet adott a tehetségtámogató program magas szakmai színvonalának eléréséhez, amelyet a Nemzeti Tehetséggondozó Tanács akkreditált kiváló tehetségpont minősítésének megszerzése koronázott meg. Nem volt a támogatott gyerekeknek szóló vagy akár támogatások megszerzését célzó rendezvény, tehetségtalálkozó, amiben ne vette volna ki részét. Névjegyén tehát nem ok nélkül szerepelt az Esélyt a képességeknek program vezetője titulus, de a legkifejezőbb elismerést a gyerekektől kapta, amikor mindenki „Andi nénije” vált belőle.

Ma nélkülözhetetlen önkéntes munkájával segíti a programot, miután a programjainkhoz kapcsolódó felnőttképzésben szerzett tapasztalatok nyomán ennek a területnek köteleződött el további pályáján.

mihalykrlegendakiv-38atm.jpgMihály Krisztián. Garamkövesd-i barátunk megszámlálhatatlan grafika, plakát, szóróanyag ellenszolgáltatás nélküli megtervezésével –tekintettel igencsak sovány erre fordítható eszközeinkre - hatalmas segítséget nyújtott eredményes kommunikációnkhoz, amellyel támogatókörünket el tudtuk érni.

Nagy Nikoletta, főiskolásként ő is kulcsszereplője volt az első két Ü&O tábornak. Ő lett az első állandó munkatársunk, akinek a NOE titkárság adott egy évre helyet.

Sipos Mónika Sarolta, minden támogatott „Móni nénije”. Önkéntesként azt a szívósságot is igényességet hozta magával a programba és adja át a támogatott gyerekeknek, amely egész szakmai pályafutását jellemzi. Könyvtáros tanárként és elmélyedve az informatikai forradalom oktatást forradalmasító hatásainak ismeretében is képes átadni az olvasás és monialegendan-2017-214.jpgismeretszerzés izgalmas kalandjainak szeretetét, de a gyerekek által kidolgozott vállalások kompromisszummentes megkövetelésével életre szóló útravalóval látta el és látja el azokat a támogatott gyerekeket, akik tehetséggondozásában, segítésében neki jutott szerep. Az Ü&O táborok projektfeladatainak előkészítése, megvalósítása az terület, amivel elvülhetetlen érdemeket szerzett a program érett korában, vagyis az utolsó tíz évben. Elég belepillantani a kronológiájába. Egyik legnagyobb érdeme, hogy képes megfertőzni a gyerekeket az általa hosszú pedagógusi pályáján is megőrzött tudásszomjjal. Ez az az ajándék, amire minden ifjú támogatottunk hálás szívvel gondol vissza, amikor tőlünk kikerülve folytatja pályáját, ami feledteti velük Moni néni időről időre megtapasztalt szigorúságát is. Önkéntesként elévülhetetlen érdemei vannak abban, ahol az Esélyt a képességeknek program ma tart, és sokszorosan kamatoztatta a segítségünkkel a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán elvégzett tehetséggondozói szakpedagógusi képzésén szerzett magas szintű tudást is, amellyel a Tehetségpont akkreditációhoz is sokban hozzásegített bennünket, de legfőbb haszonélvezőivé kétségtelenül a gyerekek váltak, akiket minden tudásával szolgál.

ritaalegendan2017-18atm.jpgdr. Szilvássyné Futó Rita - Amikor végzős szociálpedagógus hallgatóként az első Üdülj és okosodj táboraink szervezéséhez adta lelkesedését és családjából magával hozott elkötelezettségét a gyerekek sorsa iránt, még nem látszott, milyen fejlődést is ír le az Esélyt a képességeknek program. Egy évig alkalmazotti viszonyban szolgálta ezt az ügyet, de aztán jogi tanulmányai és családi kötelezettségei miatt jó néhány éven át csak távolról figyelhette, mivé is fejlődik ez a program. Amikor visszatért, immár családanyaként, nagyon jelentős hozzájárulása volt abban, hogy a Tehetségpont akkreditációt 2018-ban megújítottuk és a kiválasztás, támogatás időközben kiérlelt szakmai protokollját a jelenleg is követett gyakorlatba átültessük. Időközben megszerzett jogi végzettségével új kihívások felé fordult, így a programot a továbbiakban önkéntesi keretek között tudja támogatni. 

debrecenbemutatofoglzamboryimg6884.jpgZámbory Zoltán, matematika- és fizika szaktanár. A matematikai és logikai készség nem csupán „kockafejű” támogatottaink számára nélkülözhetetlen. A kiválasztási eljárás során mindig is igyekeztünk megismerni a jelentkezők e téren meglévő képességeit, ezen oldalát is. Nagy szerencsénkre immár hat éve találtunk egymásra és nyári üdülj- és okosodj táborainkban saját fejlesztésű logikai játékokkal játékos körülmények között segített megismerni az új jelentkezők és a már támogatottak ezen készségeit, azon gyerekek fejlődését pedig számtalan egyéb módon segítette, mentorálja, akiknek ez az erős oldaluk és esetleg jövőbeli útjuk is. Az, hogy a tábori esték közös gitáros énekléséhez fantasztikus zenei hátteret biztosított, már „hab a tortán”, ahogy mondani szokás. A hátrányos helyzetű gyerekek általános iskolai oktatásához hozzáfogtunk egy készségfejlesztő kártya kidolgozásához, a Balogh László szívügyeként elindított projekt sehol nem tartana ma, ha ennek az eszköznek nem dolgozza ki az egyszerűségében zseniális alapötletét. A fejlesztés ma is szoros együttműködésben zajlik és két év tesztelés után finiséhez érkezett. Több műhelyfoglalkozást is vezetett, amennyire gyakorló pedagógusi feladatai ezt lehetővé tették és teszik. Ez a gyümölcsöző együttműködés Tehetségponti tevékenységünk kiemelkedő teljesítménye.

Eperjesi Viki, képzőművész, grafikus és illusztrátor. Az Esélyt a képességeknek logó megtervezésével és azzal, hogy ezt a program illetve az azonos nevű Alapítvány részére rendelkezésre bocsátotta, halhatatlan érdemeket szerzett, hiszen ez a derűs, jövőre mosolygós, optimizmust sugárzó logó mindazt megjeleníti, amiért dolgozunk. Nemcsak azok számára, akiket szolgál, hanem a programot támogatóknak és az ebben közreműködők részére is. Ennél többet egy grafikai terv nem fejezhetne ki. Örök hála illeti érte.

verpali.jpgVér Pál. Gyakorlott pedagógusként önkéntesként tizedik éve pótolhatatlan segítséget jelent tábori szolgálata, a tehetséghétvégék szervezéséhez nyújtott logisztikai, szállítási, szervezési segítség.