Adatkezelési Jogi Nyilatkozat
 

1.       Családjainkért Alapítvány adatai 

Név: Családjainkért Alapítvány

Székhelye: 1056 Budapest, Március 15. Tér 8.

Az Alapítvány elérhetősége: info@eselytakepessegeknek.hu

Adószáma: 18011971-1-41

Telefonszáma: 0670/332 35 15 vagy 06704519155

Számlaszám: MagNet Bank Zrt. 16200106-11620626 

2. Alapvető rendelkezések 

2.1. A jelen Nyilatkozat 2018. május 2-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Alapítvány jogosult egyoldalúan módosítani a Nyilatkozatot.

2.2. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép az Alapítvány által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Nyilatkozatba foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Az Alapítvány fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Alapítvány írásos hozzájárulása nélkül. 

3. Felelősség kizárás 

3.1. Szolgáltató a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

3.2. A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják.

3.3. A Felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy az Alapítvány nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

3.4. Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat az Alapítvány nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. 

4. Szerzői jogok 

4.1. A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

4.2. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az Alapítvány előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Alapítvány, és az Esélyt a képességeknek program logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

4.3. Az Alapítvány fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

4.4. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető. 

5. Információgyűjtés és felhasználás

5.1. Az Alapítvány tájékoztatja a weblap felhasználóit, hogy a weblap „regisztráció” menüpontjában adatgyűjtés történik. A hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges, melynek feltétele bizonyos személyes adatok megadása. Az alapítvány ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa az alapítvány.

6. Regisztráció

6.1. A hírlevél-regisztrációhoz regisztrációs űrlap webes kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. 

7. Adatvédelem 

A Családjainkért Alapítvány Esélyt a képességeknek programmal összefüggő adatkezelési tájékoztatója elérhető a program honlapján.

Budapest, 2018. május 2.