Az Esélyt a képességeknek program a Nemzeti Tehetség Tanács Kiváló tehetségpont akkreditációját elnyert tehetséggondozó program, amely jó képességű, tehetséges 10-18 éves gyerekek ill. fiatalok útját egyengeti 2005 óta, a bennük rejlő potenciál kibontakoztatását segítve.

A programba országos merítéssel keresünk gyerekeket, a vidéken élők előnyt élveznek, mert ott általában kevesebb lehetőséghez juthatnak hozzá, mint a fővárosban.

A támogatás egész életre kiható segítséget jelenthet. Különféle módokon valósulhat meg: ösztöndíj, dologi támogatás, tehetségtáborok, tehetséghétvégék, kompetenciatréningek formájában. A teljes ember egészséges fejlődése áll szemünk előtt.

 

akkreditaltkivalotehetsegpontlogo.jpgAz Esélyt a képességeknek program szakmai protokollja felöleli a kiválasztás, a támogatás módjának és az ún. egyéni vállalásoknak a rendszerét  Folyamatos finomításokkal, fejlesztésekkel  alakult ki a gyermek illetve felnövekvő fiatal egész személyiségének fejlesztésére szolgáló, egyéni fejlesztési tervre épülő hatékony támogatási módszer, amelyet az Akkrditált kiváló tehetségpont minősítés 2018-as megújítása keretében véglegesítettünk.